Hızlı Erişim
Beyaz Bilgisayar Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

Arşivcinin Görev ve Sorumlulukları

Grup/Bölüm

Arşiv  Müdürlüğü

Görev Pozisyonu

Arşiv Yetkilisi

Unvan

Uzman Yardımcısı

Genel Görev Tanımı

Kurum tarafından üretilen evrakların üretiminden imhasına kadar olan sürecin sistemli bir şekilde kontrolünü sağlamak.

Asgari Özellikler

Üniversitelerin arşivcilik bölümünden mezun, dosyalama sistemlerini bilen, bilgisayar ve büro makinalarını kullanabilen, insan ilişkilerinde başarılı, düzenli, dikkatli ve güvenilir olmak.

Yedekleme Sistemi

Diğer Arşivciler

Görev Yetki ve Sorumlulukları


 • Kurumun faaliyetleri sonucu oluşan her türlü bilgi ve belgeyi toplar, değerlendirir ve saklar.

 • Envanter çalışması yapar.
 • ISO standartları çerçevesinde kuruma en uygun arşiv sistemini belirler.
 • Birimlerde evraklar daha üretim aşamasında iken müdahale ederek evrakların düzgün bir şekilde tanımlanmasını sağlar.
 • Evrakların birimlerde ve arşivde saklama sürelerini tespit eder.
 • Evrakların birimlerden sonra arşive inmesi gerekli olanları, birim görevlisi ile birlikte arşive devredilmesini ve bu devirlerin düzenli olarak yürütülmesini sağlar.
 • Arşive inen evrakları uygun şartlarda ve önceden belirlenen saklama kriterlerine göre arşivler.
 • Arşive inen evraklar için erişim sistemini kurarak arşivden faydalanılmasını sağlar.
 • Arşivden belge ve bilgi taleplerini en kısa sürede doğru bir şekilde karşılar.
 • Evrakların ödünç işlemlerini ve takibini yapar.
 • Evrakları fiziki olarak neme, ısıya, yangına ve çeşitli zararlı unsurlara karşı koruyacak tedbirleri alır.
 • Arşivde saklama süresi dolan evrakların imhası için birim yetkililerinden onay alınarak güvenli bir şekilde imha edilmesini sağlar.
 • Gerekli görüldüğü taktirde ilgili kişilere eğitim verir.
 • İhtiyaç duyulduğunda stajyer alınmasını sağlar.
 • Mesleki alanda meydana gelen her türlü teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip eder ve bu gelişmeleri kuruma uyarlar.
 • Envanter çalışması sonucunda listelenen tüm evrakların elektronik ortama aktarılması ve intranet aracılığıyla kuruma açılmasını sağlar.
 • Arşivlerin temizliğini yaptırarak hijyenik bir ortam oluşturur.

Satınalma Sorumlulukları

Banka talimat ve prosedürlerine uygun olarak ilgili evrakları düzenler ve satınalma işlemlerini Satın Alma Prosedürüne uygun olarak Bölüm Yöneticisi ile birlikte yürütür.

Toplam Kalite Yönetimindeki Sorumlulukları

 • Yapılan işlemlerin iyileştirilmesi amacıyla gerektiğinde önerileri ile işlem akışına revizyon taleplerinde bulunur.

 • Toplam kalite hedefine ulaşmak için, organizasyonda üretilen tüm doküman ve verileri kontrol altına alır ve bu kontrolün sağlanabilmesi için işlemlerin yürütülmesini açıklayan prosedürler oluşturur.
 • Kurum ile ilgili kalite kayıtlarını tanımlar, toplar, tasnif yapar; ulaşılmasını (dosya listeleri), dosyalanmasını ve muhafazasını sağlar; bakımını yapar, kullanılmasını sağlar; saklama sürelerinin belirlenmesi ve kaydedilmesini (saklama planı)ile depolanması (ara depo ve arşiv)ve elden çıkarılmasını (ayıklama ve imha) sağlar.

Beyaz Bilgisayar Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.
Tantavi Mahallesi İpekyolu Sokak No:1 Ümraniye / İSTANBUL
T : (0216) 557 72 72    F : (0216) 422 22 90    beyaz@beyaz.net
Her hakkı saklıdır. Site içinde kullanılan tüm yazılar materyaller Beyaz Bilgisayar Ltd. Şti. aittir. İzinsiz kaynak gösterilmeden hiçbir doküman ve resim kullanılamaz. Yayınlanan yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.