Hızlı Erişim
Beyaz Bilgisayar Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

Zaman Damgası

 Zaman Damgası’ nın Doküman Yönetim Sistemi açısından önemi.


Zaman Damgası bir dokümanın iddia edilen tarihte var olduğunun kanıtı için kullanılır. Zaman Damgası Sunucuları ise açık anahtar teknolojisi kullanarak doküman üzerindeki zaman damgasını imzalarlar. Aslında zaman damgası sunucu dokümanın bütünlüğünü, değişmediğini ve o tarihteki varlığının ispatı için yasal onama vazifesi görür.

Bir kurumdaki yasal saklama zorunluluğu olan üzerinde ıslak imza barındıran fiziki evraklar gibi elektronik dokümanlarda gerektiğinde yasal amaca hizmet etmek için elektronik imza veya zaman damgasına ihtiyaç duyarlar. Bir oline önemenin alındığı, akdin imzalandığı, başvurunun yapıldığı, vs. tarih ve saati kanıtlama ihtiyacı günümüz e-ticaret, e-devlet uygulamaları için hayati önem taşımaktadır. Bununla birlikte yeni bir çizim, tasarım, fotoğraf, düşünce, araştırma, formül, algoritma, kitap gibi fikri ve mülki kullanım hakkı elde edilmek istenen her türlü elektronik veri için zaman damgası alınabilir.

Geçmişte ve günümüzde bir çok fikir ve sanat eseri hırsızlığı davası sonuçlanmış veya devam etmektedir. Gerçek veya tüzel pek çok kişi, çalışmalarının ya da fikirlerinin çalınacağından, izinsiz kullanılacağından endişe ettiği gibi tam tersi de söz konusu olabilir. Özellikle şirketlerin muhasebesel veri tabanları üzerindeki tüm ihtilafların çıkış sebebi kurumların zaman damgası sunucusundan yoksun olmalarından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle bir çok gerecek ve tüzel kişiler belgeler üzerinde zaman bilgisi elde etmek için çeşitli kurumlara onaylatma yöntemlerini kullanır. 

Günümüzde ise Elektronik İmza Kanunu doğrultusunda sayısal zaman damgası hizmeti veren yetkili  elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları sayesinde zaman damgası sunucusunun yaptığı sayısal damgalama, yasal merciler tarafından kabul gören bir işlem haline geldi.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Zaman Damgası: Bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve / veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla doğrulanan kaydı, ifade eder.

Kanuni Sorumluluk

30 Kasım 2007 tarih ve 26716 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" gereğince yer sağlayıcılar, "Yer sağlayıcı trafik bilgisini altı ay saklamakla, bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü oluşan verilerin dosya bütünlük değerlerini zaman damgası ile birlikte saklamak ve gizliliğini temin etmekle" yükümlüdürler.

Zaman Damgası kullanımı zorunluluğu ile ilgili kanun ve yönetmelikler

04/05/2007 Tarihli ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun için http://tib.gov.tr/node/76 

24/10/2007 tarihli ve 26680 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik için  http://tib.gov.tr/node/88
 30/11/2007 tarihli 26716 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik için http://tib.gov.tr/node/86

Syg
Ş.Mehmet KAYA
0543 902 40 04

Beyaz Bilgisayar Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.
Tantavi Mahallesi İpekyolu Sokak No:1 Ümraniye / İSTANBUL
T : (0216) 557 72 72    F : (0216) 422 22 90    beyaz@beyaz.net
Her hakkı saklıdır. Site içinde kullanılan tüm yazılar materyaller Beyaz Bilgisayar Ltd. Şti. aittir. İzinsiz kaynak gösterilmeden hiçbir doküman ve resim kullanılamaz. Yayınlanan yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.