Hızlı Erişim
Beyaz Bilgisayar Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

Sayı 1

 
Arşiv  / Makaleler  / Arşiv Araştırmaları Dergisi  / Sayı 1
 

KAPAK

 

Arşiv Araştırmaları Dergisi, yılda iki kez Nisan ve Ekim aylarında, arşivcilik ve belge-bilgi yönetimi ile ilgili her türlü konudaki özgün çalışmaları, kitap tanıtımlarını, okuyucu mektuplarını ve haberleri yayınlar. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Makalelerde Türkçe ve İngilizce özetler verilmelidir. Dergiye gönderilen yazılar yayınlanmadan önce yayın kurulu tarafından incelenir ve gerektiĞğinde yayın kurulu dışındaki uzmanların görüşlerine müracaat edilir. Yazılar IBM uyumlu makineler için Microsoft Word üzerinde yazılmış olmalı, 3.5" lik disketlerde ve basılı olarak Sorumlu Yazı İşleri Müdürü’ne gönderilmelidir. Yazılarda ifade edilen görüler yazarların sorumluluundadır. Tamamı için PDF Şekli oku...
 

Özel Finans Kurumlarında Arşiv Çalışmaları


Bu makale özel finans kurumlarında üretilen arşiv malzemesinin üretilmesi, dosyalanması, saklanması ve imhasına ilişkin işlemleri tanımlamaktadır. Bu çalışmaya esas teşkil eden veriler Al Baraka Türk Özel Finans Kurumu A.Ş. bünyesinde yürütülen arşiv çalışmaları sırasında elde edilmiştir. Fonksiyonları itibarıyla birbirine çok benzeyen diğer finans kurumları için de aynı düzenlemelerin geçerli olacağı bir gerçektir. Tamamı PDF oku...


Arşivcilikte Elektronik İletişim ve Yayıncılık Aracı Olarak BBS’ler ve Internet


Internet’in en kaba tanimi herhalde "aglar agi"dir. Is yerinizdeki, okulunuzdaki ya da belki evinizdeki bilgisayarlari örnegin ethernet ile birbirine bagladiginizi düsünün. Sonra bunlari daha uzaktaki bir bilgisayarla hatta dahasi bir ag ile birbirine bagli bilgisayar grubu ya da gruplariyla iletisim kurabilecek sekilde birbirine bagladiginizi düsünün. Internet bunlarin devasa bir bileskesidir. oku...


Arşiv Düzenleme Prensipleri


Tüm sınıflandırma ya da düzenleme faaliyetleri, bir bütünün parçalarına bölünmesinden ibarettir. Bu, fen bilimlerindeki sınıflandırma faaliyetleri sırasında ne tür bir yöntem uygulandığına bakılarak kolaylıkla anlaşılabilir. Örneğin, biyolojide bir denek, sınıflandırmak amacıyla teşrih edilir; kimyada bir bileşim tanımlanabilmek için kendisini oluşturan elementlere ayrılır ve aynı yöntem diğer tüm fen bilimlerinde izlenir. Bu analiz işlemi, ister aklın, ister duyguların oluşturduğu bir nesne olsun, herhangi bir şeyi parçalarına ayırmaktır. Bu işlemle, her bir parçayı ayrı ayrı tanımlayabilmek ve bunların birbirleriyle ve bütünle ilişkilerini anlamak mümkündür. Bu işlem sosyal bilimlerde ve sosyal bilimlerle uğraşan mesleklerde de aynıdır. Tamamı PDF oku...


MANAGEMENT OF ELECTRONIC RECORDS: EDUCATING ARCHIVISTS AND RECORDS MANAGERS


Bu makale teknolojik gelişmelerin arşivcilik mesleğini nasıl etkilediği ve arşivcilerin değişen dünya şartlarına ayak uydurabilmeleri için arşivcilik mesleğinde ne gibi değişimlerin olması gerektiği konularına değinmektedir oku...


OSMANLI DEVLETİ?NDE EVRAK İMHA VE MUHAFAZASINA DAİR NEŞREDİLEN İLK NİZAMNAME LAYİHASI


Modern arşivcilik literatüründe, evrakın imha veya muhafazasına dair uygulamaları belirten tablolara "saklama planı" ismi verilmektedir. oku...


OSMANLI DÖNEMİ İSTANBUL MAHKEMELERİNDE SİCİLLERİN KORUNMASI VE SERİYE SİCİLLERİ ARŞİVİNİN KURULUŞU


İhtiva ettiği 10.000 ciltlik malzemeyle yakınçağ İslam dünyasının en büyük hukuk külliyatlarından birini muhafaza eden İstanbul Müftülüğü Seriye Sicilleri Arşivi, her ne kadar sahip olduğu malzeme açısından bir çok tetkike konu olmuşsa da arşivcilik tarihimiz açısından hemen hemen hiç incelenmemiştir. oku...


Recent Developments in the Ottoman Archives


The tradition of keeping archives among the Turks goes back to the Middle Ages. It is assumed, from the wall paintings and ruins of settlements in Central Asia, that the Uigur Turks kept records of their administration and business transactions. Unfortunately, today very few remnants of these records exist in museums. oku...


Arşivciler ve Evrak Yöneticileri: Mukayeseli Bir İnceleme


Amerikan Arşivciler Derneği’nin birkaç yıl önceki yıllık toplantısında bir federal evrak yöneticisi sunduğu yazıda, "bugünkü şartlarda kendimizi Arşivci ve Evrak Yöneticisi" olarak bulduğumuzu söyledi. oku...
Arşivler ve Kütüphaneler Arasındaki İlişkiler
İlişki: ... birbirleriyle karşılaştırılması sırasında veya onların içeriğini incelerken dikkate alınan simge veya özellik ..oku...


Arşiv Düzenleme Prensipleri


Tüm sınıflandırma ya da düzenleme faaliyetleri, bir bütünün parçalarına bölünmesinden ibarettir. oku...


KİTAP TANITIMI


Arşivcilik Terimleri Sözlüğü: Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Hollandaca, Rusça, ve İspanyolca Karşılıklarıyla= Dictionary of Archival Terminology oku...     
 

        
 

 

 


Beyaz Bilgisayar Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.
Tantavi Mahallesi İpekyolu Sokak No:1 Ümraniye / İSTANBUL
T : (0216) 557 72 72    F : (0216) 422 22 90    beyaz@beyaz.net
Her hakkı saklıdır. Site içinde kullanılan tüm yazılar materyaller Beyaz Bilgisayar Ltd. Şti. aittir. İzinsiz kaynak gösterilmeden hiçbir doküman ve resim kullanılamaz. Yayınlanan yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.