Hızlı Erişim
Beyaz Bilgisayar Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

DYS
 
Döküman Yönetim Sistemi
Pordoc Doküman Yönetim Sistemi ile yönetmek istediğiniz belgeleri tarayarak elektronik ortama aktarabilirsiniz. Elektronik ortama, dokümanlara belli bir yetkilendirme ile ulaşılabilmekte ve sistemde bulunan dokümanlar birbirleriyle ilişkilendirebilmektedir.
Referanslarımız
arşiv ve dys referanslarımız
Evrak Depolama
Her türlü evrak ve kayıtlarınızın bilgisayar ortamına işlenmesi, depolanarak saklanması ve gerek duyulduğu anda erişilebilmesine olanak tanıyan özel veri tabanı yazılımıyla yukarıda belirtilen tüm avantajlardan azami şekilde yararlanmanızı sağlamaktadır.
Çözümlerimiz
Firmaların arşivsel ihtiyaçları olan her türlü hizmetin verilmesi ve müşterilere arşivsel konularda danışmanlık yapılması.
Saklama Planına Hazırlığı
Özel bir Bankanın bir departmanın evrakları baz alınakar oluşturulmuştur. Bilişim Güvenliği ve Network altyapı uzmanı, Faronics ürünleri distributoru, Fortinet, SonicWall, Zyxel, Kaspersky, CA, Draytek partner, yazılım ve tasarım firması
Arşive Evrak Devri
Arşive Evrak devir arlıken veya devir ederken dikkat edilmesi gereken unsurlar.
Beyaz Archive
Kayıtlar veya Bilgi Yönetimi kayıt ve verilerinizi yönetmek için geliştirilmiş bir stratejidir.Bu, fazla miktardaki dosyalarınızı ambalajlamak veya etiketlemek kadar kolay olabilir veya tüm basılı belgelerinizi taramak, dosyaları endeks yapma, dijital veritabanımıza yüklemek ve sonra bu kayıtlara herhangi bir zamanda ulaşabilmeyi gösterecek kadar karışık olabilir.

PORDOC
DYS Doküman Yönetim Sistemi, DAYS Doküman Arşiv Yönetim Sistemleri, EBYS Elektronik Belge Yönetim Sistemleri, EDYS Elektronik Doküman Yönetim Sistemleri olarak bilinen bu sistemler aslında iç içe geçmiş birbirinden bağımsız olamayan uygulamalardır.
DYS - Genel Bakış
Pordoc Doküman Yönetim Sistemi ile yönetmek istediğiniz belgeleri tarayarak elektronik ortama aktarabilirsiniz. Elektronik ortama, dokümanlara belli bir yetkilendirme ile ulaşılabilmekte ve sistemde bulunan dokümanlar birbirleriyle ilişkilendirebilmektedir.
Standart DYS Özellikleri
Document Management Software should have all the essential features you need right
Opsiyonel DYS Özellikleri
Optional document management software modules make the journey to the paperless office even easier! The document management software is feature rich
Ekstra DYS Özellikleri
The document management system has many features that are
TS 13298 EBYS
E-kurum faaliyetleri sonucu oluşan elektronik dokümanların belge vasfının korunması, onların üretim aşamasında ve hatta üretim öncesinde elektronik bilgi sistemleri tasarımı aşamasında ele alınmalarını gerekli kılmaktadır. Belge kavramının sistem tasarımcıları ve kullanıcılar tarafından iyi algılanması ve belge yönetimi gereksinimlerinin uygulanması gerekmektedir.
TSE 13298
Kurumların faaliyetlerini kayıt altına alması ve bu bilgileri paydaşları ile paylaşması kurumsal faaliyetlerin ayrılmaz bir parçasıdır. Herkesin, her zaman, her yerden kolaylıkla ulaşabileceği şeffaf, verimli ve sade bir kurum yapısı günümüzde modern ve demokratik kurumların temel hedefi haline gelmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler bu hedefi gerçekleştirecek olgunluğa ulaşmıştır ve her geçen gün daha da gelişmektedir. Son yıllarda sıkça duyduğumuz e-ticaret ve e-devlet gibi kavramlar bu gelişmelerin bir sonucudur. E-kurum yapısının temelini ise elektronik bilgi sistemleri oluşturmaktadır.
Döküman Yönetim Sistemi Nedir?
Doküman Yönetim Sistemi ve kısa ifade ile DYS ler, sayısal ortamdaki bilgi, belge ve dokümanların organizasyonunu ve yönetimini için geliştirilmiş uygulamalardır. Ayrıca sık sık geri dönüş yapılan fiziki ortamdaki evraklarınızın taranıp indekslerenek DYS içerisine almak bu belgelere hızlı ulaşımı sağlar
Gelen Giden Evrak
Bu çalışmada kamu kurum/kuruluşlarının evrak kayıt ve takip süreçleri ve bu süreçte yaşamakta oldukları problemler anlatılmış, bu problemlerin çözümü için geliştirilen Evrak Kayıt – Takip yazılımı tanıtılmıştır. Evrak Kayıt – Takip yazılımı istemci/sunucu mimarisinde geliştirilmiştir.
DYS Mödülleri
PORDOC ile Holding bünyesindeki tüm şirketlerin dokümanlarını tek Doküman Yönetim Sistemi altında yönetebilirsiniz. Kurumsal belge ve bilgi akışınızı çok rahatlıkla kontrol altına alabilirsiniz.
DYS lere Fikstürel Yaklaşım
PORDOC ile Holding bünyesindeki tüm şirketlerin dokümanlarını tek Doküman Yönetim Sistemi altında yönetebilirsiniz. Kurumsal belge ve bilgi akışınızı çok rahatlıkla kontrol altına alabilirsiniz.
DYS Kurulum Planlaması
Bir kurumda ortalama Doküman Yönetim Sistemi kurulum planlaması. Kurulumdan Eğitimine kadar ki süreçleri kapsar
e-Yazışma Nerdir?
Kurumlar arası etkin bir elektronik yazışma altyapısının oluşturulması; üzerinde yeni çalışılmaya başlanan bir konu değil… Resmi belgelerin elektronik ortamda hazırlanması ve kurumsal yazışma süreçlerinin elektronik ortamda yürütülmesi konusu 2000′li yıllara dayanıyor.
Elektronik Belge Yönetim Sistemi
Kurumumuzdaki belge ve bilgi alış verişinin elektronik ortama aktarılmasını ve internet üzerinden bu bilgilerin anlık olarak yönetilmesini amaçlayan bir sistemdir. Ayrıca kurum içi ve kurum dışı yazışmalarınıza ait süreçlerinizi standart haline getirir. Yazışmalar için harcanan kaynakların ( kâğıt, fotokopi, toner, insan gücü ) minimuma indirilmesi de amaçlanmıştır. Fiziksel ortamdaki yaşanan sorunların ( belgelerin kaybolması, ulaşım süreleri ile ilgili sorunlar, fakslarda yaşanan gecikme ve kopukluklar, personel açığından kaynaklanan sıkıntılar ) önlenmesi veya en aza indirilmesi de sistemin önemli avantajlarındandır.
Resmi Yazışma Kuralları
Kamu kurumları tarafından resmi yazışmaların hazırlanması ve muhatap kurumlara gönderilmesi hususlarını düzenleyen Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik güncellenmiş ve gelişen teknolojik imkanlar çerçevesinde yazışmaların kurumlar arasında elektronik ortamda iletilebilmesini sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.Beyaz Bilgisayar Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.
Tantavi Mahallesi İpekyolu Sokak No:1 Ümraniye / İSTANBUL
T : (0216) 557 72 72    F : (0216) 422 22 90    beyaz@beyaz.net
Her hakkı saklıdır. Site içinde kullanılan tüm yazılar materyaller Beyaz Bilgisayar Ltd. Şti. aittir. İzinsiz kaynak gösterilmeden hiçbir doküman ve resim kullanılamaz. Yayınlanan yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.